Ieva: Užaugti per vieną naktį. Virtuali muzikos mokykla

Neapsimesiu: dar šių metų pradžioje mintis apie tai, kad mūsų muzikos mokykla galėtų dirbti virtualioje erdvėje, man būtų atrodžiusi juokingai. Ką ten juokingai – turbūt neįgyvendinamai. Ne vienerius metus naujų vaikų priėmimo metu Valerija juokaudavo, kad mūsų reikalavimai vaikui tikrai nėra dideli: reikia, kad jis tiesiog ateitų į pamoką. Tik tiek. Nes sėdėdamas namie ant sofos dainuoti ir groti dar nei vienas neišmoko. Šitas pajuokavimas visada atrodydavo visiškai logiškas – dainavimas chore juk neįmanomas be kitų choristų, be dirigento, be stebuklo, kuris įvyksta visiems įkvepiant tą pačią akimirką. Faktas, kad vaikas turi fiziškai ateiti į choro repeticiją, visada atrodė nekvestionuotinas.

Koronaviruso akivaizdoje Kinijai, Japonijai ir kitoms šalims uždarius mokyklas pradėjome svarstyti, ką darysime, jei reikės užsidaryti ir mums. Kaip ugdysime vaikus? Juk visą laiką gyvenome su nuostata, kad choras yra vienoje vietoje vienu metu dainuojantys žmonės. Kaip ir visi chorų vadovai, susidūrėme akis į akį su beprecedenčiu įvykiu: ar pavyks žanre, kurio esmė yra fizinis buvimas kartu, persiorientuoti į nuotolinį mokymą? Pasaulyje jau iki pandemijos buvo apstu internetinių bendrojo ugdymo programų ir nuotolinių universitetų kursų, bet kiek buvo virtualių chorų, reguliariai susirenkančių repetuoti prie kompiuterio ekrano..? Kolegos visame pasaulyje ėmė burtis į Facebooko grupes ir diskutuoti, kaip chorinės muzikos žanras gyvuos ir kaip jis bus priverstas pasikeisti tą akimirką, kai neapibrėžtam laikui uždarysime repeticijų salių duris ir atšauksime koncertus.

Mums daug laiko galvoti ir testuotis, deja, nebuvo – kadangi esame privati muzikos mokykla, negalėjome sau leisti paskelbti dviejų savaičių neplanuotų atostogų. Nusprendėme pradėti virtualiai dirbti iškart ir mokytis pakeliui. Kovo 12 d., ketvirtadienį, praėjus 15 minučių nuo pirmųjų pranešimų apie Vyriausybės sprendimą Lietuvoje uždaryti mokyklas, mūsų pagrindinio choro mokinių tėvai gavo elektroninius laiškus su informacija, kad nuotoliniu būdu pradedame dirbti už dviejų dienų, tos pačios savaitės šeštadienį.

Naktį iš penktadienio į šeštadienį nesapnavau daugiau nieko, tik ekranus, klaviatūras, triukšmą kompiuterio kolonėlėse; vis atsibusdavau galvodama, kiek iš 120 mūsų mokinių šeimų bus nusiteikę kartu su mumis permąstyti choro sąvoką. Prasidėjus pirmai virtualiai repeticijai jaučiausi taip, tarsi nuo praeito karto, kai matėmės su vaikais, būtų praėję dešimtmečiai, nors buvo praėjusios tik kelios dienos. Du pilni Zoom ekranai vaikų darė apšilimą ir įsidainavo, vartė natas ir mokėsi partijas, klausė klausimų, solfedžiavo, skaitė naujus tekstus, o svarbiausia – per pertrauką, kaip visada, nesustodami kalbėjosi. Jie sėdėjo namie ant sofų ir buvo nė kiek ne mažiau choristai, nei repeticijų salėje.

Nuo tos pirmosios repeticijos praėjo trys savaitės. Šiandien virtualiai dirba nebe du pilni Zoom ekranai vaikų, o visa mūsų mokykla – nuo parengiamojo choro iki mūsų patalpose repetuojančio mišraus “Sonoros“. Per tą laiką apsikeitėme begalybe žinučių, skambučių, laiškų su kolegomis visame pasaulyje, bandydami vieni kitiems padėti atrasti geriausius technologinius sprendimus, dalindamiesi klaidomis ir atradimais. Tai, kas tinka vieniems chorams ir vieniems vadovams, visiškai netinka kitiems; toli gražu ne visi chorai ir ne visos muzikos mokyklos turi technines galimybes pereiti prie virtualaus darbo, ne visi mokiniai turi prieigą prie interneto, ne visos administracijos krizės akivaizdoje apskritai nori girdėti žodį “choras“. Mums labai pasisekė, kad galime patys spręsti, kaip ir kada dirbsime, galime įsiklausyti į mokinių ir jų šeimų lūkesčius, galime būti tiek lankstūs, kiek pajėgiame patys. Trumpai papasakosiu, kaip dirbame su kiekviena amžiaus grupe.

PARENGIAMASIS CHORAS

Parengiamajame chore dainuoja 4-6 m. vaikai. Nuotoliniam mokymuisi jiems labai tinka iš anksto paruošta medžiaga – ją tėvai gali derinti prie savo dienotvarkės ir peržiūrėti tada, kai turi galimybę vaikui paskolinti savo prietaisą. Kaip ir kitas mokyklos grupes, parengiamąjį chorą koordinuojame Google Classroom aplinkoje, kur talpiname medžiagą – kiekvienai savaitei choro mokytoja Martyna įrašo specialius įrašus, kuriuose dainuoja ir vaikų jau pramoktas, ir naujas daineles, moko namų sąlygomis pasigaminti paprastus instrumentus ir bendrauja su vaikais taip, tarsi jie iš tiesų būtų čia pat, jos namuose. Jau po pirmųjų dienų sulaukėme tėvų atsiliepimų, kad vaikai (ypač tie, kurie dainuoja jau ne pirmus metus) vis prašo mokytojos įrašus paleisti vėl ir vėl ir namuose organizuoja solinius koncertus :) Šią savaitę su mažaisiais pirmą kartą išbandėme ir gyvą prisijungimą – pamoką suplanavome šiek tiek trumpesnę ir žymiai dinamiškesnę nei įprastai, bet atsisveikindami visi sakė, kad norėjosi dar daugiau. Kol tęsis karantinas, parengiamasis choras kartą per savaitę dirbs gyvai prisijungęs Zoom ir kartą per savaitę gaus naujų video pamokų įrašus. Pagrindiniai virtualaus ugdymo tikslai bus palaikyti šiemet padarytą įdirbį, įtvirtinti pramoktus kūrinius, mokytis naujų ir muzikavimą padaryti integralia vaikų kasdienybės namuose dalimi.

JAUNUČIŲ CHORAS

Jaunučių chore dainuoja 7-9 m. amžiaus 1-3 muzikos mokyklos klasės vaikai. Dauguma iš jų šią savaitę pradėjo nuotolinį ugdymą savo bendrojo lavinimo mokyklose ir pasakoja, kad praleidžia iki 7 val. per dieną prie kompiuterio ekrano. Todėl, tik prasidėjus karantinui skyrę laiko kūrinių kartojimui (kūrinių įrašus su natomis talpinome Google Classroom), šią savaitę pradėjome darbą virtualiose repeticijose, kuriose skiriame daugiau dėmesio choristų savijautai. Mokytojos Martyna ir Greta gali sau leisti labiau susikoncentruoti į dalykus, kuriems įprastų repeticijų metu laiko kartais norisi daugiau: fizinius pratimus, muzikos klausymą ir analizę, kiekvieno vaiko asmeninį santykį su savo balsu. Vaikai reflektuoja, kad dainuodami vieni namuose geriau girdi savo klaidas, neturėdami už ko pasislėpti dainuoja garsiau ir drąsiau, o tėvai džiaugiasi girdėdami savo vaikus, kuriuos jau sunkiau priprašyti namuose surengti improvizuotą koncertą nei parengiamojo choro mažylius :) Pagrindiniai jaunučių choro virtualaus ugdymo tikslai – gilinti techninius dainavimo įgūdžius, muzikos teorijos žinias, klausymo įgūdžius.

PAGRINDINIS CHORAS

Pagrindiniame chore dainuoja vaikai nuo 10 m. Įprastai jie muzikos mokykloje turi chorinio dainavimo, muzikos rašto, scenos judesio, solinio dainavimo ir instrumentų pamokas. Virtualiai kol kas, kol vaikai pratinasi derinti nuotolinį ugdymą ir bendrojo lavinimo, ir muzikos mokykloje, esame atsisakę tik scenos judesio ir solinio dainavimo. Pagrindinio choro vaikai du kartus per savaitę dalyvauja virtualiose repeticijose balsais, kuriose su Valerija mokosi visiškai naujų arba mažai žiūrėtų kūrinių partijas, kartą per savaitę – muzikos rašto pamokose, kuriose naudojasi interaktyviomis muzikos teorijos “pratybomis“ ir kartą arba du per savaitę – instrumento pamokose, kurios mūsų muzikos mokykloje nėra privalomos. Papildomai Google Classroom choristai atlieka interaktyvias kūrybines užduotis, kurių anksčiau neturėjome, nes… nebuvo progos gilintis į internete esančius lobynus!

Kaip ir kitos grupės, pagrindinio choro choristai virtualiose repeticijose naudojasi Zoom programėle. Joje visi vaikai mato vieni kitus ir girdi Valeriją (ji dirba specialiu Zoom režimu, leidžiančiu gerai girdėti tęsiamas natas – daugiau apie tai rasite šioje nuorodoje), bet dainuoja išsijungę mikrofonus – šiuolaikinės technologijos dar neleidžia skirtingose vietose esantiems žmonėms interneto ryšiu susisiekti be jokio vėlavimo. Vaikai daugiau nei bet kada anksčiau dirba su savo balsu, ir pastebime, kad tie, kurie įprastose repeticijose būdavo linkę slėptis už draugų, tobulėja didžiuliais tempais. Žinoma, dainuoti vienam, kai visa šeima namuose, patrauklu tikrai ne kiekvienam paaugliui :), bet tėvai supratingai reaguoja į mūsų prašymą vaikams dainuojant suteikti kuo didesnį privatumą.

Pagrindiniai virtualaus ugdymo tikslai mūsų vyriausiems mokiniams – išmokti naujų kūrinių partijas, gerinti skaitymo iš lapo įgūdžius,  pagal planą tęsti muzikos rašto mokymąsi.

INSTRUMENTŲ PAMOKOS

Instrumentų pamokos mūsų mokykloje neprivalomos, jos papildo pagrindinę visų vaikų specialybę – chorinį dainavimą, bet nemažai vaikų yra pasirinkę groti fortepijonu, smuiku arba gitara. Šioje srityje, priešingai nei choro, online pamokos nėra naujiena – internete ir prieš karantiną buvo nemažai nuotolinių kursų ir video įrašų. Mūsų fortepijono mokytojos Diana ir Oksana ir gitaros mokytojas Skirmantas kiekvieną savaitę susiskambina su vaikais naudodami jiems patogią platformą (įsibėgėjus virtualiam ugdymui visi mūsų mokiniai jau turi Zoom ir šioje platforomoje skambučių kokybė, bent mums, statistiškai geriausia) ir dirba panašiai, kaip ir įprastų pamokų metu. Žinoma, yra mokinių, kurie namuose neturi instrumento – su kai kuriais iš jų pamokos kol kas nevyksta, bet su kitais, ypač groti pradėjusiais neseniai, mokytojai dirba nepaprastai kūrybiškai – groja stalais ir planšetėmis :)

Svarbiausia visdėlto visame šiame procese – kokį stiprų komandos jausmą jaučiame visi: ir vaikai, ir tėvai, ir mokytojai. Visi žinome arba bent nujaučiame, kad prieš kelis mėnesius toks mokymasis būtų atrodęs sunkiai suvokiamas, o šiandien mes tai darome. Ir tam reikia visų mūsų bendruomenės narių pastangų – beprecedenčio mokytojų kūrybiškumo ir didžiulio įdirbio ruošiantis kiekvienai pamokai, nepaprasto tėvų lankstumo, kantrybės ir techninės pagalbos vaikams, neišmatuojamos vaikų drąsos akis į akį susitikti su savo balsu ir pareigos jausmo tobulėti, kad vėl susitikę būtume paaugę, stipresni, geresni.

Šis procesas padėjo labai aiškiai įsisąmoninti, kad choras vis dėlto nėra instrumentas, kuriuo groja dirigentas, o choristai – ne mygtukai, kuriuos būtų taip paprasta tiesiog spaudyti patogiu laiku… Būdami su vaikais šitoje šviesmečiais nuo komforto zonos nutolusioje realybėje mes jiems sakome: jūs mums svarbūs, ir padarysime viską, ką galime, kad tobulėtumėte kaip žmonės ir kaip muzikantai.

Vienas komentaras “Ieva: Užaugti per vieną naktį. Virtuali muzikos mokykla

Ką manote Jūs?

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s